Johannelunds koloniträdgårdsförening

Minnebergs historia


Dagens Minneberg var under 1800-talet ett industriområde med bl. a glasbruk, konfektfabrik (Kungen av Danmarks Bröstkarameller), slakteri, benmjölsfabrik, stärkelsefabrik och gardinfabrik.


Benmjöls- och gardinfabrikens ägare lät bygga arbetar- och tjänstemannabostäder ovanför dagens höghus där det också uppfördes ett antal disponentvillor. Disponentfamiljen Du Rietz anlade en trädgård med osedvanligt många växter av vilka en del finns kvar än idag. Flera av dessa är näst intill unika för Sverige.


I området vid stranden fanns också hus för sommargäster. På tomten Svartvik byggde brännvinskungen L. Smith tvåvåningsvillan Sofielund med anlagd park. Person- och varutransporter skedde oftast med båt och Sandviks brygga trafikerades av ångbåtar med som mest upptill ca 30 turer per dag. Mot mitten av 1950-talet, då protesterna mot industrilokaliseringen blev allt intensivare, lades fabrikerna ned efter hand. Den största fabriksbyggnaden revs 1979-1980 och 1983 upphörde den sista industriverksamheten.


Efter industriepoken köptes området av HSB Stockholm som uppförde huvuddelen av nuvarande bebyggelse under åren 1985-1987 och därefter byggde om de tidigare arbetar- och tjänstemannabostäderna till bostadsrätter i form av radhus och lägenheter.


Intressant är också området längs vägen till Alviks tunnelbanestation.

Där ligger bland annat Tranebergs gamla värdshus, (tvåvåningsbostadshus idag) med inhuggna minnestexter i strandkantens stenar, där troligen en brygga legat, från vilken man kan ana en gammal vägbank.


Ovanför huset ligger dagens lek- och idrottspark där en gång en fotbollsarena reste sig med en stor träläktare och där det även spelades några matcher under olympiaden 1912.