Johannelunds koloniträdgårdsförening

Gamla ekar


I Johannelund finns det många fina gamla ekar. En del ligger inom koloniträdgårdens område. Bilden nedan kommer från en trädinventering gjord av Länsstyrelsen i Stockholms Län. De gröna symbolerna markerar skyddsvärda ekar i området. Informationen om ekarnas omkrets i cm kan läsas inne i de gröna symbolerna.