• Medlemsforum »

Forum för utbyte av

information och ideer mellan föreningens medlemmar. Nytt med worldpress blogg. Era gamla mailadresser ligger kvar men ni behöver generera nytt lösen.


Johannelunds koloniträdgårdsförening

Gamla ekar


I Johannelund finns det många fina gamla ekar. En del ligger inom koloniträdgårdens område. Bilden nedan kommer från en trädinventering gjord av Länsstyrelsen i Stockholms Län. De gröna symbolerna markerar skyddsvärda ekar i området. Informationen om ekarnas omkrets i cm kan läsas inne i de gröna symbolerna.