• Medlemsforum »

Forum för utbyte av

information och ideer mellan föreningens medlemmar. Nytt med worldpress blogg. Era gamla mailadresser ligger kvar men ni behöver generera nytt lösen.


Johannelunds koloniträdgårdsförening

Styrelse 2019


Ordförande                  Monika Selahn, lott 129

Sekreterare                 Katarina Stenmark, lott 117c

Kassör                         Sven-Olof Sjöberg, lott 35

Medlemsorganisatör   Helena Lind , lott 55

Ledamot                       Yvonne Vybiral, lott 4

Ledamot                       Annika Eriksson, lott 62


Områdesrepresentanter


Buka          Kajsa Arvidsson

Dahlia        Kristina Berglund

Linnea       Urban Berg

Maranata   Elisabeth Johansson  

Tulpan       Karin ErikssonRevisorer         Annika Hannus och Eva Johansson

Johannelunds koloniträdgårdsförening
c/o Monika Selahn
Svartviksslingan 73
167 38 Bromma

Stadgar


Föreningens stadgar utgörs av FSSKs Normalstadgar med kompletteringar enligt nedan.