• Medlemsforum »

Forum för utbyte av

information och ideer mellan föreningens medlemmar. Nytt med worldpress blogg. Era gamla mailadresser ligger kvar men ni behöver generera nytt lösen.


Johannelunds koloniträdgårdsförening

Styrelse 2020

Ordförande Annika Eriksson, lott 62

Sekreterare Katarina Stenmark, lott 117c

Kassör Sven-Olof Sjöberg, lott 35

Medlemsorganisatör Helena Lind , lott 55

Ledamot Yvonne Vybiral, lott 4

Ledamot Carina Larsson, lott 29

Områdesrepresentanter


Buka          Kajsa Arvidsson

Dahlia        Kristina Berglund

Linnea       Urban Berg

Maranata   Elisabeth Johansson  

Tulpan       Karin ErikssonRevisorer         Annika Hannus och Eva Johansson

Adress:

Johannelunds koloniträdgårdsförening

c/o Annika Eriksson

Sulitelmavägen 35

167 35 Bromma

Stadgar


Föreningens stadgar utgörs av FSSKs Normalstadgar med kompletteringar enligt nedan.