Johannelunds koloniträdgårdsförening

Styrelse 2022

Ordförande Annika Eriksson, lott 62

Sekreterare Helena Johansson, lott 17

Kassör Sven-Olof Sjöberg, lott 35

Medlemsorganisatör Helena Lind , lott 55

Ledamot Yvonne Vybiral, lott 4

Ledamot Agnes Laurell, lott 113B

Områdesrepresentanter


Buka          Kajsa Arvidsson, lott 107

Dahlia        Kristina Berglund, lott 61

Linnea       Urban Berg, lott 72

Maranata   Elisabeth Johansson, lott 128

Tulpan       Leif Holm, lott 1 Revisorer         Annika Hannus och Eva Johansson

Adress:

Johannelunds koloniträdgårdsförening

c/o Annika Eriksson

Sulitelmavägen 35

167 35 Bromma

Stadgar


Föreningens stadgar utgörs av

Stockholms koloniträdgårdars

Normalstadgar med kompletteringar enligt nedan.

Stockholms koloniträdgårdars

 Normalstadgar »