Johannelunds koloniträdgårdsförening

Styrelse 2020

Ordförande Annika Eriksson, lott 62

Sekreterare Katarina Stenmark, lott 117c

Kassör Sven-Olof Sjöberg, lott 35

Medlemsorganisatör Helena Lind , lott 55

Ledamot Yvonne Vybiral, lott 4

Ledamot Carina Larsson, lott 29

Områdesrepresentanter


Buka          Kajsa Arvidsson

Dahlia        Kristina Berglund

Linnea       Urban Berg

Maranata   Elisabeth Johansson  

Tulpan       Karin ErikssonRevisorer         Annika Hannus och Eva Johansson

Adress:

Johannelunds koloniträdgårdsförening

c/o Annika Eriksson

Sulitelmavägen 35

167 35 Bromma

Stadgar


Föreningens stadgar utgörs av

Stockholms koloniträdgårdars

Normalstadgar med kompletteringar enligt nedan.

Stockholms koloniträdgårdars

 Normalstadgar »