Johannelunds koloniträdgårdsförening

Styrelse 2023

Ordförande Annika Eriksson, lott 62

Sekreterare Helena Johansson, lott 17

Kassör Sven-Olof Sjöberg, lott 35

Medlemsorganisatör Carina Larsson lott 29 

Ledamot Yvonne Vybiral, lott 54

Ledamot Agnes Laurell, lott 113B

Områdesrepresentanter


Buka          Kajsa Arvidsson, lott 107

Dahlia        Irina Ruzickova, lott 63

Linnea       Urban Berg, lott 72

Maranata   Elisabeth Johansson, lott 136

Tulpan       Leif Holm, lott 1 Revisorer         Eva Johansson och Merian Cabio

Adress:

Johannelunds koloniträdgårdsförening

c/o Annika Eriksson

Sulitelmavägen 35

167 35 Bromma

Stadgar


Föreningens stadgar utgörs av

Stockholms koloniträdgårdars

Normalstadgar med kompletteringar enligt nedan.

Stockholms koloniträdgårdars

 Normalstadgar »