• Bildgalleri»

Bilder från området och

föreningens aktiviteter

• Medlemsforum »

Forum för utbyte av

information och ideer mellan föreningens medlemmar

Johannelunds koloniträdgårdsförening

Styrelse 2017

 

Ordförande Monika Selahn

Kassör Sven-Olof Sjöberg

Medlemsorganisatör Elisabet Johansson

Ledamot Yvonne Vybiral

Ledamot Urban Berg

 

Områdesrepresentanter

 

Buka Kajsa Arvidsson

Dahlia Kristina Berglund

Linnea Urban Berg

Maranata Iris Sylvander

Tulpan Karin Eriksson

 

 

Revisorer Annika Hannus och Eva Johansson

Postadress

Johannelunds koloniträdgårdsförening

c/o Monika Selahn

Svartviksslingan 73

167 38 Bromma

Stadgar

 

Föreningens stadgar utgörs av FSSKs Normalstadgar med kompletteringar enligt nedan.