• Bildgalleri»

Bilder från området och

föreningens aktiviteter

• Medlemsforum »

Forum för utbyte av

information och ideer mellan föreningens medlemmar

Johannelunds koloniträdgårdsförening

Styrelse 2019


Ordförande                  Monika Selahn

Sekreterare                 Katarina Stenmark

Kassör                         Sven-Olof Sjöberg

Medlemsorganisatör   Helena Lind

Ledamot                       Yvonne Vybiral

Ledamot                       Annika Eriksson


Områdesrepresentanter


Buka          Kajsa Arvidsson

Dahlia        Kristina Berglund

Linnea       Urban Berg

Maranata   Elisabeth Johansson  

Tulpan       Karin ErikssonRevisorer         Annika Hannus och Eva Johansson

Postadress

Johannelunds koloniträdgårdsförening

c/o Monika Selahn

Svartviksslingan 73

167 38 Bromma

Stadgar


Föreningens stadgar utgörs av FSSKs Normalstadgar med kompletteringar enligt nedan.