• Bildgalleri»

Bilder från området och

föreningens aktiviteter

• Medlemsforum »

Forum för utbyte av

information och ideer mellan föreningens medlemmar

Johannelunds koloniträdgårdsförening

Styrelse 2019


Ordförande                  Monika Selahn, lott 129

Sekreterare                 Katarina Stenmark, lott 117c

Kassör                         Sven-Olof Sjöberg, lott 35

Medlemsorganisatör   Helena Lind , lott 55

Ledamot                       Yvonne Vybiral, lott 4

Ledamot                       Annika Eriksson, lott 62


Områdesrepresentanter


Buka          Kajsa Arvidsson

Dahlia        Kristina Berglund

Linnea       Urban Berg

Maranata   Elisabeth Johansson  

Tulpan       Karin ErikssonRevisorer         Annika Hannus och Eva Johansson

Johannelunds koloniträdgårdsförening
c/o Monika Selahn
Svartviksslingan 73
167 38 Bromma

Stadgar


Föreningens stadgar utgörs av FSSKs Normalstadgar med kompletteringar enligt nedan.